Lege / M3 Helse

Frisk Helse er en regional leverandør av tjenester innenfor følgende forretningsområder: 

  • Bedriftshelsetjenester
  • Medisinsk klinikk 
  • Arbeidsinkluderingstjenester til NAV

Vi er den ledende aktøren i Innlandet, med tilsammen 1500 bedriftskunder på Bedriftshelsetjenester og 2000 privatpersoner som bruker våre Medisinske Klinikker. I tillegg leverer vi Arbeidsrettet rehabilitering til NAV Innlandet med leveringssted Gjøvik.  

Innen bedriftshelsetjenester leverer vi på alle områder, eks innen psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, arbeidshelse, lederopplæring, systematisk HMS, revisjoner, kurser  m.m. Sammen med vår medisinske klinikk, kan deres virksomhet ha raskt tilgang til leger, samtalepartner, sykepleier og fysioterapi. Her har vi ulike sammensatte team som kan hjelpe deg 

Vår nærhet til dere som kunde er en av våre konkurransefordeler, dette er både effektivt og økonomisk gunstig for våre kunder med tanke på for eksempel gjennomføring av helseundersøkelser og konsultasjoner. 

Frisk Helse er en del av Frisk Utvikling  (www.friskutvikling.no) som er en ledende nasjonal aktør innenfor Arbeid og Helse